Skapa portfölj på Lendify snabbt med andrahandsmarknaden

Om du inte har kommit i kontakt med Lendify tidigare, så kan vi börja med att svara på frågan: Vad är Lendify? Det är en så kallad P2P Lending-plattform, vilket innebär att privatpersoner lånar pengar till andra privatpersoner. Eftersom båda parterna slipper en bank mellan dem, blir avkastningen bättre för investeraren och räntan blir lägre för låntagaren.
Denna text är mina egna åsikter och bör inte ses som rådgivning av något slag.

Jag har själv använt Lendify sedan 2015 som ett komplement till mina andra investeringar på börsen. Mina åsikter om Lendify är i korthet att det funkar bra och att de är seriösa. Det är lätt att sätta in pengar och att komma igång, men avkastningen är också både bra och jämn. Eftersom det är ränta vi talar om, är avkastningen jämn månad till månad, istället för att gå kraftigt upp och ned som det kan göra på börsen.

Även om det är en bra plattform, vill jag också belysa risker med Lendify. Kom ihåg att det är privatpersoner som du lånar ut till, vilket innebär att det inte finns garantier för att inga förseningar eller inställda betalningar kommer att inträffa. Denna risk är särskilt stor när du har ett konto på Lendify för "Manuell Investering", vilket innebär att du själv väljer vilka lån du vill investera i på sidan. En flashback till när jag precis börjat, så såg autoinvestfunktionen helt annorlunda ut, och det var bättre med manuella investeringar, men det gör jag inte längre.

Fortsätt läsa

På förekommen anledning – Crowdfundade bolags löpande informationsgivning och konkursen i Berries by Astrid

I våras (2017) tog jag examen efter att ha skrivit en uppsats om onoterade aktiebolags löpande informationsgivning och jag tog särskilt fasta på den obalansen som riskerar råda mellan företag som har tagit in pengar genom equity crowdfunding och de investerare som har investerat i företaget. Min slutsats var att investerarna sitter i en synnerligen obekväm sits på grund av att det inte finns några som helst krav på att företaget ska hålla sina minoritetsägare informerade om vad som försiggår inom bolaget.

Naturligtvis får det absolut inte finnas alltför omfattande och betungande krav på små- och mikrobolag att hålla investerarna uppdaterade om allt – det finns varken tid eller resurser till detta – men det måste finnas en balans mellan vad en investerare bör få veta och hur mycket resurser ett bolag sak lägga på att ge sina aktieägare adekvat information. Till syvende och sist är det aktieägarna som är bolaget – sammanslutningen av människor som poolat sina pengar för att gemensamt genomföra en idé.

Jag har investerat i Berries by Astrid i två vändor, om än inga stora belopp så åtminstone jag kom lindrigt undan (baserat på aktieboken var det drygt 150 av 211 ägare som investerat mer än jag), och jag måste ärligt säga att jag alltid älskat företaget och idén. Dessutom har de haft en grundare, f.d. VD och sedermera styrelseordförande i Astrid Friborg som har varit helt fantastisk i att driva detta projekt framåt. En stor eloge till henne – det har hon gjort sig förtjänt av.

Fortsätt läsa
Stäng meny