Skapa portfölj på Lendify snabbt med andrahandsmarknaden

Skapa portfölj på Lendify snabbt med andrahandsmarknaden

Om du inte har kommit i kontakt med Lendify tidigare, så kan vi börja med att svara på frågan: Vad är Lendify? Det är en så kallad P2P Lending-plattform, vilket innebär att privatpersoner lånar pengar till andra privatpersoner. Eftersom båda parterna slipper en bank mellan dem, blir avkastningen bättre för investeraren och räntan blir lägre för låntagaren.

Denna text är mina egna åsikter och bör inte ses som rådgivning av något slag.

Jag har själv använt Lendify sedan 2015 som ett komplement till mina andra investeringar på börsen. Mina åsikter om Lendify är i korthet att det funkar bra och att de är seriösa. Det är lätt att sätta in pengar och att komma igång, men avkastningen är också både bra och jämn. Eftersom det är ränta vi talar om, är avkastningen jämn månad till månad, istället för att gå kraftigt upp och ned som det kan göra på börsen.

Även om det är en bra plattform, vill jag också belysa risker med Lendify. Kom ihåg att det är privatpersoner som du lånar ut till, vilket innebär att det inte finns garantier för att inga förseningar eller inställda betalningar kommer att inträffa. Denna risk är särskilt stor när du har ett konto på Lendify för ”Manuell Investering”, vilket innebär att du själv väljer vilka lån du vill investera i på sidan. En flashback till när jag precis börjat, så såg autoinvestfunktionen helt annorlunda ut, och det var bättre med manuella investeringar, men det gör jag inte längre.

Däremot, har Lendify tagit fram en kreditförlustfond som täcker kreditförluster när låntagarna inte betalar. Denna kreditförlustfond är bara tillgänglig för autoinvest-konton, det vill säga, konton hos Lendify där allokeringen av ditt kapital sker automatiskt. Här kan du välja om du vill ha en kort eller lång horisont på dina investeringar, av vilka Autoinvest Lång ger bäst avkastning. Jag använder enbart Autoinvest Lång när jag investerar.

Köp Autoinvest Lång-konton på andrahandsmarknaden

Nackdelen med Autoinvest-konton, är dock att det kan ta tid innan dina pengar allokeras i lån. För en investerare, är det aldrig bra om pengarna ligger på ett konto utan att ha investerats, eftersom du då inte får någon ränta.

Här kan Lendifys andrahandsmarknad vara lösningen som jag har sett. När du sätter in pengar på ditt Lendify-konto, kan du snabba på investeringsfasen och direkt får exponering genom att köpa konton på andrahandsmarknaden. Då slipper du ha dina pengar oinvesterade.

Gå in på andrahandsmarknaden, så ser du först denna vy.

Som synes, verkar andrahandsmarknaden fungera ganska hälsosamt, med tanke på hur många transaktioner som genomförs varje månad.

När du gått in på andrahandsmarknaden, kan du sortera mellan kontotyper genom att klicka på ”Kontotyp” två gånger för att sortera så att du ser Autoinvest Lång-konton högst upp. Här ser du sedan överskådlig information om lånen som finns till försäljning.

Du ser att de flesta lånen säljs till viss premium, alltså att du får betala mer än utestående kapital för låneportföljen. Det går bra att betala 1-3 procent över kapitalvärdet av flera anledningar. Dels, får du snabbare tillgång till lån och tjänar igen en del av pengarna genom ränteintäkter och har lånen ofta lång löptid (vanligtvis 7-15 år), varför denna extra premie blir mycket liten när den slås ut över hela låneperioden. Jag skulle dock inte betala alltför högt över 100% för portföljer med kort löptid.

När du hittat en lämplig portfölj som du köpt, kan du sedan integrera den i din redan befintliga portfölj genom att slå ihop dina olika konton. Du kan nämligen ha flera konton som du ser på din hem-skärm (”Mina Investeringar”). Tänkt på att du inte kan slå ihop konton av olika slag, så du kan inte kombinera ett Autoinvest-konto med ett konto för Manuell Investering.

Du kan slå ihop ditt nya konto med ett av dina befintliga, genom att gå in på ett av kontona som du vill slå ihop, genom att klicka på kontonamnet. Här ser du sedan den gröna knappen ”Slå ihop konton”.

När du klickat ”Slå ihop konton”, får du sedan en vy med en rullista över tillgängliga konton i din portfölj.

Så enkelt är det att snabbt komma igång med Lendify och få ränta att börja ticka in direkt när du sätter in pengar på ditt konto. Jag har upplevt detta som ett smidigt sätt att komma igång, och jag har bara mycket goda erfarenheter av Lendify så här långt

Starta ett konto hos Lendify idag och kom igång med passiv avkastning du också

Alla mina texter är åsikter och skildringar av mina erfarenheter och ska inte tolkas som finansiell rådgivning.

Lämna ett svar

Stäng meny