På förekommen anledning – Crowdfundade bolags löpande informationsgivning och konkursen i Berries by Astrid

I våras (2017) tog jag examen efter att ha skrivit en uppsats om onoterade aktiebolags löpande informationsgivning och jag tog särskilt fasta på den obalansen som riskerar råda mellan företag som har tagit in pengar genom equity crowdfunding och de investerare som har investerat i företaget. Min slutsats var att investerarna sitter i en synnerligen obekväm sits på grund av att det inte finns några som helst krav på att företaget ska hålla sina minoritetsägare informerade om vad som försiggår inom bolaget.

Naturligtvis får det absolut inte finnas alltför omfattande och betungande krav på små- och mikrobolag att hålla investerarna uppdaterade om allt – det finns varken tid eller resurser till detta – men det måste finnas en balans mellan vad en investerare bör få veta och hur mycket resurser ett bolag sak lägga på att ge sina aktieägare adekvat information. Till syvende och sist är det aktieägarna som är bolaget – sammanslutningen av människor som poolat sina pengar för att gemensamt genomföra en idé.

Jag har investerat i Berries by Astrid i två vändor, om än inga stora belopp så åtminstone jag kom lindrigt undan (baserat på aktieboken var det drygt 150 av 211 ägare som investerat mer än jag), och jag måste ärligt säga att jag alltid älskat företaget och idén. Dessutom har de haft en grundare, f.d. VD och sedermera styrelseordförande i Astrid Friborg som har varit helt fantastisk i att driva detta projekt framåt. En stor eloge till henne – det har hon gjort sig förtjänt av.

Fortsätt läsa
Stäng meny