Skapa portfölj på Lendify snabbt med andrahandsmarknaden

Om du inte har kommit i kontakt med Lendify tidigare, så kan vi börja med att svara på frågan: Vad är Lendify? Det är en så kallad P2P Lending-plattform, vilket innebär att privatpersoner lånar pengar till andra privatpersoner. Eftersom båda parterna slipper en bank mellan dem, blir avkastningen bättre för investeraren och räntan blir lägre för låntagaren.
Denna text är mina egna åsikter och bör inte ses som rådgivning av något slag.

Jag har själv använt Lendify sedan 2015 som ett komplement till mina andra investeringar på börsen. Mina åsikter om Lendify är i korthet att det funkar bra och att de är seriösa. Det är lätt att sätta in pengar och att komma igång, men avkastningen är också både bra och jämn. Eftersom det är ränta vi talar om, är avkastningen jämn månad till månad, istället för att gå kraftigt upp och ned som det kan göra på börsen.

Även om det är en bra plattform, vill jag också belysa risker med Lendify. Kom ihåg att det är privatpersoner som du lånar ut till, vilket innebär att det inte finns garantier för att inga förseningar eller inställda betalningar kommer att inträffa. Denna risk är särskilt stor när du har ett konto på Lendify för "Manuell Investering", vilket innebär att du själv väljer vilka lån du vill investera i på sidan. En flashback till när jag precis börjat, så såg autoinvestfunktionen helt annorlunda ut, och det var bättre med manuella investeringar, men det gör jag inte längre.

Fortsätt läsa
Stäng meny